Według projektu na byki łosi będzie można polować od 1 września do 30 listopada, natomiast  na klępy i łoszaki od 1 października do 31 grudnia. To pozwolenie obejmuje tereny województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego na wschód od Wisły. A także na całym obszarze województw lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Powód zmiany przepisów rozporządzenia? Populacja łosia jest w dobrym stanie. odbudowała się i wynosi ok. 20 tys. osobników. Memorandum "Strategia ochrony i sterowania populacją łosia" z listopada 2011 r. , które wstrzymywało odstrzał tych zwierząt - zdaniem ministerstwa spełniło swoje zadanie.
Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie dwóch tygodni od publikacji. Projekt dostępny jest już na stronach RCL.