"Kierowany dziś do konsultacji projekt jest wypełnieniem zobowiązania zawartego w Narodowym Programie Mieszkaniowym" - przypomina cytowany w komunikacie resortu wiceminister ds. budownictwa mieszkaniowego Kazimierz Smoliński. Jak wyjaśnił, projekt ustawy umożliwi wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez różne podmioty, do realizacji celów mieszkaniowych.

"Grunty te, w zależności od swojej charakterystyki, będą wykorzystywane zarówno bezpośrednio pod zabudowę mieszkaniową, jak i kierowane na rynek nieruchomości, a uzyskane w wyniku tego środki będą przeznaczane na wsparcie mieszkalnictwa" - dodał Smoliński.

Jak podkreślił, "jednocześnie, we współpracy ze spółką BGK Nieruchomości, a docelowo z Polskim Funduszem Rozwoju, będą prowadzone działania inwestycyjne z wykorzystaniem gruntów samorządowych i gruntów należących do spółek Skarbu Państwa".

Resort przypomina, że głównym celem polityki mieszkaniowej jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Dodano, że skierowany w czwartek do konsultacji publicznych projekt ustawy jest odpowiedzią na wnioski płynące z diagnozy sytuacji mieszkaniowej w kraju.

Podstawowym celem projektu ustawy jest zwiększenie dostępności nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. W szczególności chodzi o wykorzystanie w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Wśród rozwiązań ustawowych zawartych w projekcie są m.in. ustalenie zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa na cele wspierania budownictwa mieszkaniowego, powołanie i określenie zasad funkcjonowania NFM jako państwowej osoby prawnej. Fundusz będzie pełnił funkcję "banku ziemi", gromadząc, zarządzając i inwestując zasobami nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto, projekt określa szczególne warunków użytkowania mieszkań przez operatorów mieszkaniowych.

Dowiedz się więcej z książki
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego rząd przyjął pod koniec września br. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych NPM jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12 - 24 zł za metr kw.

Do udziału w programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez Skarb Państwa i gminy.

Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem m.in. Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Obecnie pilotażowo tę funkcję pełni Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, wykorzystujący swoje struktury (spółka BGK Nieruchomości, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty).

Celem rządu jest, aby w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań, wobec średniej 363 mieszkań obecnie.

W pierwszej połowie października rząd ogłosił, że w 17 miastach ruszył pilotaż programu Mieszkanie plus. Pod koniec października w ramach programu podpisano już 30 listów intencyjnych z gminami oraz dwa z instytucjami państwowymi. W poniedziałek prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz poinformował, że w ciągu trzech miesięcy swój akces do programu zgłosiło 56 samorządów.

W poniedziałek podpisano pierwszą umowę inwestycyjną w ramach programu Mieszkanie plus na budowę 180 lokali czynszowych w Białej Podlaskiej. (PAP)