Prezydent podpisał ustawę z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przyspiesza i ułatwia przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia. Celem wprowadzonych zmian jest modyfikacja zasad aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszenia tych opłat w przypadku ich podwyższenia oraz udzielania użytkownikom bonifikat od opłat rocznych i od pierwszej opłaty. Nowelizacja znosi ograniczenia co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie oraz termin, do którego mogły być składane wnioski o przekształcenie. Znosi także obligatoryjne bonifikaty od opłat za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej: www.biznes.onet.pl/prezydent-podpisal-nowelizacje-dotyczaca-uzytkowan,18496,4831397,1,news-detal

Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 26 sierpnia 2011 r.


Data publikacji: 29 sierpnia 2011 r.