Robert Cyglicki, dyrektor programowy Greenpeace Polska, twierdzi, że nikt nie doczekał się odpowiedzi. Dlatego zdecydował się napisać do szefa polskiego rządu list otwarty.

Domaga się w nim efektywnego i rozsądnego wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wskazuje na przedłużające się prace nad projektem ustawy o OZE (trwają one od ponad 2 lat). Od roku przyjęcie gotowego projektu jest systematycznie odsuwane w czasie.

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności tych, które wysłały do Premiera e-maile w tej sprawie, Cyglicki prosi o zajęcie jasnego stanowiska oraz wskazanie konkretnego terminu przyjęcia przez rząd ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: inf. pras. Greenpeace Polska