Osiem powiatów i dziewiętnaście gmin województwa świętokrzyskiego otrzymało promesy dotacyjne na łączną kwotę 24 mln 700 tys. zł na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi.
Dotacja, która pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, musi być wykorzystana przez samorządy do końca 2010 r. Dotacje - w uzasadnionych przypadkach - można wykorzystać na remonty dróg zniszczonych przez wodę w 2008 i w 2009 r. lub wykorzystywanych w tegorocznej powodzi jako np. objazdy zalanych tras. W takim wypadku gminy będą partycypowały w remoncie przy 20-proc. wkładzie własnym, wymagana jest także zgoda wojewody na inwestycję. Według szacunkowych danych, w wyniku majowej i czerwcowej powodzi w województwie świętokrzyskim podtopionych i zalanych zostało ok. 400 km dróg, 3,5 tys. budynków mieszkalnych i ponad 12 tys. gospodarstw. Straty szacuje się na blisko miliard złotych.
Źródło: PAP, 24 września 2010 r.
Data publikacji: 27 września 2010 r.