Zakaz pracy w placówkach handlowych wynika z art. 1519 i następnych Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona, również wtedy gdy święto wypada w niedzielę. Od tej rygorystycznej zasady jest jednak wyjątek: praca w niedziele i święta jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Problematyka pracy w święta w handlu była kilkakrotnie przedmiotem różnych opinii i interpretacji. Za placówki handlowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważało wszelkie instytucje i zakłady, których działalność główna polega na kupowaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym sklepy, apteki, stacje benzynowe, składy węgla i materiałów budowlanych, a także handel za pomocą internetu. Potem jednak uznano, że apteki i stacje benzynowe jako instytucje wyższej użyteczności publicznej są spod zakazu wyjęte. Handel , według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, może też być prowadzony przez właścicieli jednoosobowych firm, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (jak umowa zlecenia), a także franczyzobiorców oraz zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej.
 
Przed kolejnymi dniami z zakazem pracy w handlu Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że ci którzy otwierają sklepy w takie dni i zobowiązują pracowników do wykonywania obowiązków, narażają się na grzywnę, tym bardziej prawdopodobną, że – jak informuje PIP – sami klienci często zgłaszają przypadki łamania prawa.
 

Nalezy zauważyć, iż dozwolona jest praca w święta i niedzielę polegająca na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza Polską, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi dni te są u niego dniami pracy.