Zdaniem  Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, należy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników.

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2013 r. Nagroda - tytuł „Kreatora miejsc pracy 2014"  przyznane będą w trzech kategoriach: mała, średnia oraz duża firma.

Głównym kryterium oceny będzie wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty będzie można zdobyć za zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ludzi młodych do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz . Bez wątpienia ważnym elementem będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną (konkurs@mpips.gov.pl), pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 5 do 30 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa (www.mpips.gov.pl/konkurs)

 

Nagrody zostaną wręczone przez ministra pracy i polityki społecznej w czerwcu podczas uroczystej gali. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy" i logiem konkursu przez rok.