5 marca zakończyło się 87. posiedzenie Sejmu. W ostatnim jego dniu posłowie zdecydowali o skierowaniu rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja ma czas na przedstawienie sprawozdania do 7 kwietnia br.

PiS w czasie wtorkowej dyskusji nad projektem ostrzegał, że propozycje rządu ograniczą konkurencyjność naszej gospodarki i apelował o odrzucenie projektu. Marcin Korolec zapewniał z kolei, że obecne ceny uprawnień nie spowodują utraty konkurencyjności przez polską gospodarkę. Przyznał jednak, że jeżeli ceny te byłyby wyższe, to "kłopoty mogłyby się pojawiać". "Ale to potencjalne zagrożenie, a nie zagrożenie realne" - ocenił. Ostatecznie wniosek PiS poparło 144 posłów, 279 było przeciw.

Projekt wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę 2009/29/WE, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu dystrybucji tych uprawnień. Projekt zakłada stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Wprowadza też możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej. Obecnie Polska tymczasowo korzysta ze wspólnotowej platformy aukcyjnej prowadzonej przez EEX (European Energy Exchange). Projekt zakłada również, że wpływy ze sprzedaży przez Polskę uprawnień na aukcji będą stanowić dochód budżetu państwa. W projekcie przewidziano dwa wyjątki od systemu aukcyjnego: „derogacje dla energetyki” oraz „krajowe środki wykonawcze”. Celem pierwszego jest umożliwienie prowadzącym instalacje wytwarzające energię elektryczną otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Z kolei w ramach krajowych środków wykonawczych będzie można ubiegać się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na inną produkcję niż produkcja energii elektrycznej. W obu przypadkach prowadzący instalacje będą musieli spełnić określone wymagania, jak np. coroczne rozliczenie się z zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej.

www.sejm.gov.pl