Pozew został oparty na przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, które pozwalają organizacji ekologicznej wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie działalności powodującej szkodę w środowisku lub stan zagrożenia szkodą w środowisku.

W pozwie ClientEarth domaga się, by skąd nakazał właścicielowi Bełchatowa - PGE GiEK - należącej do Grupy Kapitałowej PGE - zaprzestania działalności powodującej zagrożenie dla środowiska jako dobra wspólnego poprzez odejście od spalania węgla w Elektrowni Bełchatów najpóźniej do 2035 r., lub zainstalowanie w elektrowni urządzeń redukujących emisję CO2 do zera w tym samym terminie.

Pozew jest bezprecedensowy o tyle, że do tej pory nikt nie używał tej podstawy prawnej wobec tak dużej instalacji.

Bełchatów to największa elektrownia w Polsce. Łączna moc zainstalowana bloków na węgiel brunatny wynosi 5298 MW, a moc osiągalna 5472 MW. Produkuje ok. 20 proc. energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i zużywa ok. 40 mln ton węgla brunatnego rocznie.

 

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  
POLECAMY