Teren realizacji przedsięwzięcia o powierzchni ok. 3,5 ha położony jest w południowo-wschodniej części gminy w sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków.

Nieruchomość przeznaczona na planowaną inwestycję graniczy od strony północnej i południowej z gruntami rolnymi, od strony wschodniej i zachodniej z drogą gminną. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od przedmiotowej nieruchomości o około 500 - 600 m.
Projektowana elektrownia słoneczna w procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie produkować energię elektryczną w ilościach do 1 400 MWh rocznie. Do produkcji energii zainstalowanych zostanie od 6 000 - 7 000 sztuk paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy około 220 - 300 W każdy.

Źródło: www.gdos.gov.pl