Kontrakt zakłada również wykonanie prac na istniejącej jezdni, w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów oraz do ruchu jednokierunkowego. Powstaną dwa nowe mosty na Odrze: pierwszy ma być gotowy w sierpniu 2017 roku, a drugi zostanie oddany do użytku dwa lata później. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, a cała droga zostanie ogrodzona siatką o wysokości 2 m, w celu ochrony przed wtargnięciem zwierząt na drogę.

(www.mir.gov.pl)