Celem jest budowa pierwszej na świecie instalacji do produkcji energii z pyłu słomy, czyli tzw. biomasy mikronizowanej. Instalacja zostanie umieszczona w mobilnym kontenerze.

Na swój projekt IMBiGS dostanie 1,82 mln euro dofinansowania z unijnego programu LIFE+. Funkcję punktu kontaktowego programu LIFE+ w Polsce pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oferuje dodatkowo projektom zakwalifikowanym do otrzymania dotacji z programu LIFE+ dofinansowanie ze środków krajowych, które może pokryć do 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.gramwzielone.pl, stan z dnia 17 lipca 2012 r.