Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przygotowują radni 3 pomorskich gmin. Obecnie trwa faza konsultacji społecznych, w której do zmian w planach swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy.

Jeśli nie będzie przeszkód, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną uchwalone na przełomie maja i czerwca.

Źródło: www.gramwzielone.pl