Z dniem 26 grudnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 1781).
Wprowadzona przez rozporządzenie zmiana umożliwia stosowanie do dnia 31 grudnia 2016 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 790). Tym samym do końca 2016 r. będzie mogła być udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców.