Deklarację taką wiceminister złożył podczas pierwszego spotkania zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Zespół złożony z przedstawicieli organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w Szwecji ma przygotować projekt generalnego wykonawstwa na rynku budownictwa mieszkaniowego. Zadaniem wybranego przedsiębiorstwa lub konsorcjum będzie przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Göteborgu.

- Rolą zespołu jest wskazywanie zagrożeń i usuwanie barier. Celem projektu jest udrożnienie barier i "rozminowane" zagrożeń. Możliwość bilateralnej współpracy partnerów z Polski i Szwecji to szansa, aby zrealizować ten projekt z sukcesem - podkreślił wiceminister T. Żuchowski.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Samorządowych Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO) przygotowują polsko-szwedzki projekt pilotażowy kompleksowej realizacji inwestycji mieszkaniowej w Szwecji przez polskie firmy w roli generalnego wykonawcy. Polskie firmy są obecne i cenione na szwedzkim rynku budowlanym: budują w Szwecji, oferują swoje usługi, prowadzą roboty podwykonawcze, jednak celem projektu jest wypromowanie na szwedzkim rynku polskich podmiotów jako generalnych wykonawców. Przedmiotem prac zespołu będzie:

- zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz

- opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Dzięki temu reprezentanci polskiego środowiska budowlanego zyskają niezbędne doświadczenie, które będzie mogło zostać wykorzystane przy kolejnych przetargach organizowanych przez samorządowe przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Szwecji.

Głównymi partnerami projektu będą Ministerstwo Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji, przy wsparciu SABO oraz samorządowej spółki Framtiden, która uznawana jest za największy w Szwecji podmiot dostarczający mieszkania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem.

O współpracy ze stroną szwedzką wiceminister Tomasz Żuchowski informował m.in. podczas Międzynarodowych Targów Budma 2017 na przełomie stycznia i lutego 2017. Podczas targów zaprosił przedsiębiorców do prac w powołanym przy MIB zespole do przygotowania projektu. Do prac w zespole przedstawicieli zgłosiły: Lubelski Klaster Przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Wschodni Klaster Budowlany, Wielkopolska Izba Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa, Pomorska-Kujawska Izba Budownictwa, Lubuska Izba Budownictwa, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klaster SEC, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany Innowator, Izba Projektowania Budowlanego, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club. Przewodniczącym zespołu został wybrany inż. arch. Wojciech Styliński reprezentujący Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Zespół może być w przyszłości rozszerzony także o przedstawicieli innych zainteresowanych środowisk.