Jak poinformowała w poniedziałek rzecznik UJ Katarzyna Pilitowska, organizacja skupiająca naukowców zajmujących się biologią i medycyną naczyniowa funkcjonuje od 2006 roku. Poprzednimi jej prezesami byli prof. Andrew Newby z Uniwersytetu w Bristolu oraz prof. Ingrid Fleming z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Naukowcy z EVBO badają mechanizmy powstawania i funkcjonowania naczyń krwionośnych. Zdobyta wiedza wykorzystywana jest w opracowaniu nowych sposobów leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia czy zmian związanych z wiekiem, jak np. utrata wzroku. Ta dziedzina nauki ma duże znaczenie interdyscyplinarne, a wyniki jej badań wzbudzają także szerokie zainteresowanie społeczne.

Prof. Józef Dulak jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe prof. Dulaka i jego zespołu dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz ich znaczenia i zastosowania w chorobach układu krążenia, nowotworowych, nerek, cukrzycy i dystrofii mięśniowej.

Prof. Dulak jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Biotechnologii oraz Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Orleanie.