Głosy na platana można oddawać na stronach: www.klubgaja.pl lub www.treeoftheyear.org

Koziański platan klonolistny wyróżnia się wyjątkową rozłożystością konarów i kształtem górującym nad całym parkiem, w którym rośnie. Jest symbolem honorowego wyróżnienia dla społecznych działaczy Kóz. Pod platanem odbywają się konkursy, koncerty, spotkania, zawody sportowe i uroczystości lokalne.

W walce o europejski tytuł platan z Polski mierzy się z drzewami z Irlandii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Lipa zgłoszona z Czech jest największym i najbardziej zapadającym w pamięć drzewem w alei 57 lip. Z antyczną cywilizacją Traków łączy się grupa drzew - dwa orzechy włoskie i morwa - zgłoszone z Bułgarii. Platan wschodni zasadzony przez Karola Esterhazy to kandydat węgierski, natomiast platan klonolistny we wsi Komjatice jest podobno największym drzewem na Słowacji i jednym z największych żyjących organizmów w Europie. Irlandię reprezentuje dąb szypułkowy, którego gałęzie rozciągają się na długość 50 metrów.

Źródło: www.lasy.gov.pl