Zgodnie z europejską dyrektywą o handlu emisjami, od 2013 r. rozpocznie się w UE tzw. trzeci okres handlu emisjami gazów cieplarnianych. Firmy będą kupować uprawnienia licytując ich cenę na aukcjach. Ministerstwo Środowiska informuje, na jakim etapie są polskie przygotowania do handlu na aukcjach.

Polska już od zeszłego roku prowadzi przygotowania do uruchomienia krajowej platformy handlu emisjami, czyli mechanizmu, który będzie obsługiwał ten proces. Jako jeden z trzech krajów (razem z Wielką Brytania i Niemcami), Polska podjęła decyzję o prowadzeniu własnego, krajowego systemu, który dzięki temu będzie łatwiejszy dla krajowych przedsiębiorców, a jednocześnie w pełni zgodny z unijnymi wymogami. Wszystkie dochody z aukcji będą trafiać do Polski, z przeznaczeniem minimum 50 proc. na wsparcie realizacji polityki energetyczno – klimatycznej.

Harmonogram prac rządu wskazuje, że przed końcem roku wszystkie działania przygotowawcze do prowadzenia aukcji krajowych zostaną zakończone. Pierwsze aukcje rozpoczną się już przed końcem tego roku i będą służyć zaspokojeniu wcześniejszego zapotrzebowania na uprawnienia, umożliwiając płynniejsze przejście do III okresu rozliczeniowego w ramach EU ETS. Dostępnych będzie na nich ok. 15 mln uprawnień. Do aukcji przystąpią firmy z sektorów energetyki, przemysłu i lotnictwa. Spodziewane dochody dla Skarbu Państwa będą zależały od kształtowanych rynkowo cen uprawnień.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2012 r.