To już kolejne spotkanie w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy państwami. Obecnie trwają negocjacje polsko-koreańskiego porozumienia „Memorandum of Understanding” potwierdzającego zaangażowanie obu stron. Jego podpisanie może także przyczynić się do transferu innowacyjnych technologii środowiskowych, działających m.in. w ramach realizowanego przez polskie Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo.

Korea Południowa jest przykładem państwa zaangażowanego w proces budowy zielonej gospodarki. Proekologiczna polityka jest jednym z priorytetów rządu na najbliższe lata. Wraz z ogromnym postępem gospodarczym rząd koreański przykłada szczególnie dużo uwagi do ochrony wód. Także ze względu na brak dostępu do paliw kopalnych, w Korei Południowej niezwykle ważny jest rozwój technologii umożliwiających wytwarzanie energii z odpadów oraz biomasy.

Komentując spotkanie, Beata Jaczewska, wiceminister środowiska powiedziała:
- Jesteśmy zadowoleni ze spotkania i liczmy na dalszy rozwój współpracy. Polska posiada wiele innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych z powodzeniem na międzynarodowych rynkach, czego dowodem jest m.in. sukces firm działającym w ramach GreenEvo. Jesteśmy gotowi, by dzielić się tymi rozwiązaniami oraz naszą wiedzą i doświadczeniem z krajami, które zmagają się z problemami w obszarze środowiska.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to projekt Ministerstwa Środowiska, mający na celu międzynarodowy transfer innowacyjnych technologii środowiskowych. Uczestnictwo firmy w projekcie jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanego przez nią rozwiązania. W ramach projektu GreenEvo przewidywany jest pod koniec 2012 r. udział przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w międzynarodowej konferencji dotyczącej Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV (Environmental Technology Verification Program) w Korei Południowej.

- Ponadto, w celu intensyfikacji współpracy polsko-koreańskiej rozważamy obecnie możliwość realizacji w przyszłym roku misji handlowej z firmami GreenEvo do Korei Południowej. Jesteśmy otwarci na organizację spotkania, w czasie którego przedstawiciele obu stron będą mogli zaprezentować swoje technologie z obszaru ochrony środowiska – dodaje wiceminister Beata Jaczewska.

 Źródło: www.mos.gov.pl