- Jest niezwykle ważne, aby w naszym kraju powstał ruszt komunikacyjny. Bez sprawnego systemu komunikacyjnego w Małopolsce nie będzie on jednak dobrze funkcjonował. Dlatego Północna Obwodnica Krakowa jest niezbędna do sprawnego poruszania się dla wszystkich, którzy przejeżdżają przez Małopolskę – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Zadanie wykona firma Sveco Engineering Sp. z o.o. Resort budownictwa informuje, że na podstawie zapisów umowy, wykonawca zobowiązał się między innymi do przygotowania Koncepcji Programowej, w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, opinii geotechnicznej, projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz materiałów koncepcyjnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla brakującego 400 m odcinka przed węzłem Modlnica.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów