Cały czterdziestokilometrowy fragment został podzielony na trzy części. Wykonawcami poszczególnych zadań będą: konsorcjum firm Strabag – Budimex oraz firma Mota-Engil. Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, której trwałość ocenia się na 30-40 lat. Wykonawcy mają 22 miesiące, wraz z okresami zimowymi na sfinalizowanie prac.