Działania, których odbiorcami jest ogół społeczeństwa są realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw, a także edukatorów. Każda z tych grup będzie odgrywała istotną rolę w osiągnięciu założonych celów i dla każdej z nich zostały przygotowane inne zadania.

Kampania jest przeprowadzona pod hasłem „Misja-emisja”, co ma podkreślić, że walka z niską emisją jest zadaniem – misją, której realizacji powinien podjąć się każdy – gmina, przedsiębiorstwo ciepłownicze, edukatorzy, mieszkańcy.

Wiodącym elementem kreacji jest postać Dymskiego, który nie tylko pełni rolę edukatora, doradcy i mentora, ale także pozytywnego bohaterem kampanii.
Dymski to dzielny pogromca dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji), który ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie idei walki z niską emisją. Do jego osoby odwołują się filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska, materiały promocyjne i informacje na stronie internetowej projektu.
W ramach kampanii powstało kilka strojów Dymskiego, bazujących na wyglądzie postaci z komiksu. Zostały one uszyte w kilku rozmiarach by postać ta mogła fizycznie pojawiać się (często nawet równocześnie) na różnych wydarzeniach, związanych z promocją projektu (np. konferencji prasowej, grze miejskiej, dniach otwartych ciepłowni itp.).


Kampania „Misja-emisja” jest realizowana od stycznia do grudnia 2014 r. i jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

(Misja-emisja)