PLK w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Polską Akademią Nauk, Politechniką Poznańską i firmą Adaptronica Warszawa pracują nad metodologią monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Obiekty takich rozmiarów, trudno zastąpić na czas remontu lub budowy nowej przeprawy konstrukcjami tymczasowymi. PKP wskazuje, że dlatego ważne jest precyzyjne określenie ich stanu i miejsc, które wymagają wzmocnienia lub wymiany.

Próbny monitoring prowadzony jest już na stalowym moście kolejowym pod Cytadelą w Warszawie, który charakteryzuje się znacznym natężeniem ruchu, bo dziennie przejeżdża nim 130 pociągów pasażerskich i 40 pociągów towarowych. Monitorowany jest także wybudowany w 2015 r. stalowy wiadukt Centralnej Magistrali Kolejowej koło Huty Zawadzkiej, po którym pociągi jeżdżą 160 km/h - informują PKP PLK.

- Badania wykażą jak zachowuje się most oraz tor podczas przejazdu pociągu z dużą prędkością oraz gdy jedzie cięższy wolniejszy skład towarowy. W przypadku obiektów kolejowych szczególnie istotna jest analiza pracy konstrukcji pod obciążeniami dynamicznymi. Nadmierne odkształcenia mogą powodować hałas, wywoływać drgania, czyli znacznie obniżyć komfort podróży pasażerów - mówi Kazimierz Szadkowski z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Badania nad technologią pomiaru i oceny zużycia stalowych mostów i wiaduktów zakończą się w 2018 r.  

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe