– Polska Wschodnia potrzebuje nowych inwestycji w infrastrukturę transportową. Dzięki modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Lublinem i Stalową Wolą poprawi się jakość połączeń międzynarodowych oraz pomiędzy miastami wojewódzkimi, co wpłynie na lepszą dostępności transportową województw wschodnich. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna regionów, co przełoży się na ich szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców. – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, 8 marca 2017 r. w Lublinie.


W ocenie resort budownictwa, zelektryfikowana linia zapewni szybsze połączenie pomiędzy stolicami województw Polski Wschodniej: Olsztynem, Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem i Kielcami. Ponadto modernizacja wpłynie pozytywnie zarówno na obsługę ruchu regionalnego m.in. od stacji Stalowa Wola Rozwadów do linii nr 7 Warszawa Lublin – Dorohusk, jak i na usprawnienie oraz przyspieszenie transportu towarów.

Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazuje w komunikacie, że rezultatem modernizacji będzie skrócenie czasu podróży, m.in. w relacji Lublin - Stalowa Wola – Rzeszów o ok. 20 min. i wzrost poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. – Podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 120km/h skróci czas przejazdu na 100-km trasie. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować na trasie Rzeszów - Stalowa Wola – Lublin i dalej na trasie z Lublina do Warszawy.– powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel podczas konferencji prasowej.

Od lipca do grudnia 2017 r. zadania będą realizowane na odcinku Lublin – Lublin Zemborzyce na jednym torze, a od grudnia 2017 do marca 2018 r. - na sąsiednim. Od marca 2018 r. do lipca 2019 r. PKP PLK planują większy zakres prac wymagający całkowitego zamknięcia linii. W tym czasie będzie zorganizowana zastępcza komunikacja autobusowa - informuje resort budownictwa.

Wartość projektu to blisko 368 mln zł brutto. 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów