PLK ogłosiły wart 64,5 mln złotych przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Inwestycja jest częścią dużego projektu pn. „Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II”, który zapewni zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawę konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez granicę wschodnią.

Projekt zakłada wymianę ponad 12 km torów i urządzenia sterowania ruchem kolejowym w rejonie stacji Medyka. Dodatkowo cztery tory zostaną wydłużone (o 200 m), co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy oraz szybsze odprawianie pociągów - wskazuje PKP PLK.

PKP zaznacza, że sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią 54 nowe rozjazdy oraz przebudowa prawie 7 km sieci trakcyjnej. W ramach zadania zarządca infrastruktury odnowi i przebuduje 35 obiektów inżynieryjnych. 

Kolejowe przejście graniczne Medyka – Mościska jest pierwszym pod względem wielkości pracy przewozowej na granicy polsko – ukraińskiej. Zaplanowana modernizacja poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów, a także skróci czas przejazdu.

PKP wskazuje, że dzięki realizowanym i przygotowywanym przez inwestycjom polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego.
(PKP Polskie Linie Kolejowe/dl)