Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego działa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. poz. 856), przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W jej skład wchodzi 17 osób wyłonionych spośród wybitnych przedstawicieli nauki, prawa i środowiska budowlanego.

Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym. Obecnie zagadnienia te są uregulowane w różnych aktach prawnych wydanych przez różne resorty.

Źródło: www.transport.gov.pl