Przypomnijmy, że prezydent wetując nowelizację ustawy o nasiennictwie w sierpniu 2011 r., zapowiedział, że złoży projekt zmian w tym zakresie, w kształcie pozbawionym kontrowersyjnych modyfikacji, dokonanych na etapie prac parlamentarnych.

Prezydencki projekt, który wpłynął do Sejmu 5 stycznia, oparty jest na zawetowanej ustawie, uchwalonej przez Sejm 1 lipca 2011 r. Różnica polega na utrzymaniu w mocy przepisów dotyczących odmian genetycznie zmodyfikowanych zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie. Propozycja ta, jak wskazuje prezydent, ma na celu zagwarantowanie czasu potrzebnego Rządowi i Parlamentowi na przygotowanie, skonsultowanie społeczne i wprowadzenie nowego, kompleksowego prawa dotyczącego organizmów genetycznie modyfikowanych.

Źródło: www.sejm.gov.pl