Zdaniem europosła sprawozdawcy, uregulowanie rynku hipotek będzie bardzo ważnym krokiem w walce z problemem nadmiernego zadłużenia, który był przyczyną kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2008 r. Następnym będzie zapewnienie, że nieodpowiedzialne pożyczanie pieniędzy nie szkodzi podatnikom i tym, którzy oszczędzają.

W sprawozdaniu w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, w części dotyczącej regulacji rynku kredytów, znalazły się m.in. zapisy o konieczności identyfikowania ryzykownych produktów i przyznania instytucjom nadzorującym więcej uprawnień do działania (np. ostrzegania konsumentów czy zaostrzania wymagań). Ułatwieniu nadzoru nad kredytami związanymi z nieruchomościami mieszkalnymi służyć ma również proponowany „europejski identyfikator kredytów hipotecznych”.

Z kolei, pomocy kredytobiorcom, służyć ma m.in. ich edukowanie poprzez zapewnienie odpowiednich informacji i profesjonalnej pomocy. W sprawozdaniu znalazły się również rozwiązania polegające na uelastycznieniu umów kredytowych, które mogłyby się dopasowywać do sytuacji pożyczkobiorcy i pozwalać na wcześniejszą spłatę. Przewiduje się także możliwość „zamiany” pożyczkobiorcy lub przewalutowania kredytu.
Europosłowie stawiają sobie również za cel lepszą dostępność kredytów dla osób, które dziś nie mają na nie szans. Zdaniem europosła sprawozdawcy, produkty powinny być dopasowane do sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. Należy w tym względzie unikać wykluczenia z powodu złej informacji czy automatycznej decyzji Rozwiązaniem w tym kierunku może być, przykładowo, uwzględnianie przy ocenie zdolności kredytowej konsumentów zasiłków socjalnych otrzymywanych przez potencjalnego kredytobiorcę.
Pomimo, że do projektu zgłoszono około 1000 poprawek, europoseł sprawozdawca ma nadzieję, że prace nad projektem uda się zakończyć do końca marca b.r. Gdyby tak się stało, to po głosowaniu w Komisji, kolejnym etapem procedowania byłyby negocjacje z Radą UE.

Źródło: www.europarl.europa.eu