Nowe przepisy uniemożliwią dalsze, lekkomyślne udzielanie pożyczek. Instytucje kredytowe będą musiały podawać klientom znacznie więcej informacji o sprzedawanym kredycie oraz dokładnie sprawdzić możliwości finansowe kredytobiorcy. Dużo surowsze będą także zasady dotyczące wyceny nieruchomości oraz analizy ryzyka.

Ponadto, klientom będzie przysługiwał 7-dniowy okres wypowiedzenia umowy kredytowej, dzięki czemu będą mogli jeszcze raz zastanowić się nad podjętą decyzją i w ostateczności - wycofać się. Termin - 7 dni - może zostać wydłużony, jeśli tego zażyczy sobie dane państwo członkowskie.

Pomysłodawcy nowych zasad kredytowania planują wprowadzić również nieco większą elastyczność w przypadku kredytu hipotecznego. Kupców w takich przypadkach chronić będą specjalne przepisy, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie zerwania umowy i przejęcia mienia. Oznacza to otwarcie drzwi dla sprzedaży nieruchomości po najlepszej cenie, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony kupujących przed nadmiernym zadłużeniem i spłatą zaciągniętego kredytu poprzez zwrot zakupionej nieruchomości.

Źródło: www.europarl.europa.eu