W ramach projektu oznakowano następujące obszary:
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Białowodzka Góra nad Dunajcem
rezerwat przyrody Panieńska Góra
rezerwat przyrody Biała Woda, obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025
rezerwat przyrody Wąwóz Homole, obszar Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Wały PLH120017
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Biała Góra
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Dąbie PLH120064
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Sterczów-Ścianka PLH120015
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Opalonki PLH120071
obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec PLH 120007
rezerwat przyrody Dolina Racławki, obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005
rezerwat przyrody Dolina Mnikowska, obszar Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059
rezerwat przyrody Skołczanka, obszar Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy PLH120065
rezerwat przyrody Kajasówka, obszar Natura 2000 Rudniańskie Modraszki - Kajasówka PLH120077
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Michałowiec PLH120011
rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki, Obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH12005
rezerwat przyrody Dolina Kluczwody, obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH12005
rezerwat przyrody Dolina Szklarki, obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH12005
rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki, obszar Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH12005
rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie
rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Luboń Wielki PLH20043
rezerwat przyrody Mogielica, obszar Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH20018
rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem, obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH20019
Obszary Natura 2000: Stawy w Brzeszczach PLH120009, Dolina Dolnej Soły PLH120004 i Dolina Dolnej Skawy PLH120005

Ponadto, w ramach projektu „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce" wykonane zostało miejsce postojowe przy rezerwacie Wały oraz kładki nad potokiem w rezerwacie Dolina Racławki. Działania te przysłużą się do właściwej organizacji ruchu turystycznego, który zostanie odsunięty od najcenniejszych obszarów a równocześnie zaspokoi potrzeby rekreacyjno-edukacyjne społeczeństwa.


Więcej informacji na stronie internetowej: www.kserotermy.krakow.pl