Obiekt zyskał nowe możliwości dzięki ponad 92,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszy warty ponad 83 mln zł, z czego ponad 44,5 mln zł to unijne dofinansowanie, zakończył się w 2013 r. Projekt obejmował rozbiórkę jednej z dwóch istniejących hal targowych oraz wybudowanie w jej miejsce obiektu o większej powierzchni i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Zmodernizowano również drugą halę oraz połączono oba budynki w jeden kompleks. Przy udziale 48 mln zł z programu, Arena Ostróda zrealizowała następnie inwestycję (jej całkowita wartość to blisko 106 mln zł), w wyniku której powstała dodatkowa, kompleksowo wyposażona hala o powierzchni ponad 21 tys. m2, połączona łącznikiem z kompleksem, a także 719 nowych miejsc parkingowych.

(www.mir.gov.pl)