Na początku stycznia br. została zwiększona alokacja dostępna w ramach działania 1.1 POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM”. Pozwoliło to Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podpisanie umów o unijne dofinansowanie z kilkoma dodatkowymi wnioskodawcami, których projekty oczekiwały dotychczas w zawieszeniu na liście rezerwowej. W ten sposób, 16 marca przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”, wartego ponad 121 mln zł. Połowa tych kosztów zostanie pokryta z unijnego Funduszu Spójności, zaś 10 mln zł pochodzić będzie z obligacji wydanych przez miejski samorząd specjalnie w tym celu.

Na zrealizowanie projektu Puławy będą miały ponad 3,5 roku (do końca 2015). To niewiele, biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres prac – przede wszystkim modernizację oczyszczalni ścieków, obsługującej 3 gminy, oraz wykonanie ponad 60 km inwestycji liniowych – budowy lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To dystans większy niż z Puław do Lublina lub połowa drogi do Warszawy. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji wzrośnie prawie o 4,3 tysiąca dzięki czemu wskaźnik skanalizowania aglomeracji w 2015 r. powinien przekroczyć 95%.

Puławski projekt jest jednym z ostatnich dofinansowanych przez NFOŚiGW w ramach działania 1.1 POIiŚ przewidzianego na lata 2007-2013. Do tej pory w ramach działania POIiŚ 1.1 Narodowy Fundusz podpisał 67 umów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 8 mld zł.

Źródło: www.pois.nfosigw.gov.pl