Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska. Wykłady prowadzone są przez wybitnych praktyków – ekspertów z kancelarii prawniczych, urzędników sektora ochrony środowiska oraz reprezentantów biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialnych za stosowanie i przestrzeganie prawa ochrony środowiska, pracowników spółek doradczych, pracowników sektora samorządowego oraz innych osób, które w pracy zawodowej stosują prawo ochrony środowiska.

Program przygotowuje słuchaczy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki, organach administracji, kancelariach prawniczych i firmach konsultingowych.

Studia trwają dwa semestry (łącznie 173 godziny). Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.ckp.lazarski.pl.