Ostatnie dni na zgłoszenie do programu Gmina przyjazna Bałtykowi 2013

Już tylko do końca czerwca gminy nadmorskie z dostępem do Morza mogą składać deklaracje chęci udziału w programie Gmina przyjazna Bałtykowi. 

Celem programu jest wsparcie gmin w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na terenach plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających okresowo nad Bałtykiem na temat wpływu, jaki człowiek wywiera i może wywierać na ekosystemy nadmorskie i morskie, i potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.

Biorąc udział w programie gmina może uzyskać tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi, którym będzie mogła się posługiwać do 31 lipca 2014 r.

Więcej o programie można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia: www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/konkurs-gmina-przyjazna-baltykowi.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.naszaziemia.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.