W celu ułatwienia komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych na rynkach europejskich, a docelowo również światowych, w grudniu 2011 roku Komisja Europejska wraz z Krajami Członkowskimi UE uruchomiła Pilotażowy program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technologies Verification - ETV) Unii Europejskiej.

Głównym celem tej inicjatywy jest dostarczenie niezależnych i wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych przez zweryfikowanie czy deklaracje sprawności przedstawiane przez twórców i producentów technologii są kompletne, rzetelne i oparte na wiarygodnych wynikach badań. Potwierdzona deklaracja sprawności ma formę Świadectwa Weryfikacji. Może być ono wykorzystywane przez dostawców lub producentów w działaniach marketingowych. Świadectwa te mogą również pomóc budować wzajemne zaufanie w relacjach z potencjalnymi klientami i inwestorami.

Źródło: mos.gov.pl