Całkowita powierzchnia obszarów, na których można zlokalizować morskie farmy wiatrowe, została przez Instytut Morski określona jako 3 590 km2, co odpowiada potencjałowi technicznemu rzędu 35 GW. Uwzględniając jednakże uwarunkowania ekonomiczne (np. odległość od lądu), należy ograniczyć go obecnie do około 20 GW. Lokalizacje na Ławicy Środkowej, jako odległe od lądu o ponad 80 km, mogą zostać wykorzystane dopiero w dalszej perspektywie czasowej.

Na stronach Ministerstwa Infrastruktury opublikowano mapę potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych w wyłącznej strefie ekonomicznej. Mapa została opracowana przez Instytut Morski w Gdańsku. W sumie wybrano 109 miejsc o łącznej powierzchni 2503,45 km2 (okolice Ławicy Odrzańskiej – 25 miejsc, 637,98 km2, Ławica Środkowa – 22 miejsca, 501,61 km2, Żarnowiec – 12 miejsc, 284,22 km2, Ławica Słupska – 50 miejsc, 1079,64 km2).

Źródło: www.psew.pl