Taką informację podały na konferencji prasowej w środę władze miasta, które podsumowały wyniki październikowego sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców.

25 października w ramach konsultacji Opolanie mieli wskazać, czy miasto ma budować nowy most przez Odrę, który będzie częścią tzw. trasy średnicowej, łączącej dzielnicę Zaodrze z Centrum czy też most, który będzie częścią obwodnicy południowej, łączącej południową część miasta z obwodnicą północną przy rondzie na ul. Strzeleckiej. Odpowiadali również, która z tych inwestycji powinna być realizowana jako pierwsza.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski poinformował w środę, że w konsultacjach tych łącznie wypełnionych zostało 23 445 ankiet (na ok. 94 tys. uprawnionych do głosowania w Opolu), z czego 343 ankiety wypełniono elektronicznie. W pytaniu pierwszym „tak” dla budowy mostu na Odrze w ramach trasy średnicowej odpowiedziało 82 proc. głosujących, a „nie” – 18 proc. „Tak” dla budowy mostu w ramach obwodnicy południowej powiedziało 90 proc. głosujących, a „nie” – 10 proc. W pytaniu trzecim, gdzie głosujący wskazywali, która z inwestycji powinna być realizowana jako pierwsza, za trasą średnicową opowiedziało się 63 proc. głosujących, a za obwodnicą południową – 37 proc.

Wiśniewski podkreślił, że był to pierwszy raz w historii miasta, gdy tak duża grupa Opolan wypowiedziała się na ważny dla nich temat – budowy nowego mostu, o którym mówi się od lat, a który ma udrożnić ruch w mieście. Dodał, że w najbliższych tygodniach miasto spodziewa się też opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) co do przedstawionych koncepcji przebiegu obu tras - średnicowej i obwodnicy południowej.

Prezydent Opola uznał, że wyniki głosowania oznaczają przede wszystkim „zdecydowane poparcie dla budowy obu przepraw i preferencję dla budowy trasy średnicowej”. Dlatego – jak przyznał – jeśli opinie RDOŚ będą pozytywne dla obu koncepcji tras, to w pierwszej kolejności przygotowywana będzie dokumentacja dla trasy średnicowej.

Uznał, że wynik konsultacji to „mocny głos Opolan", który "przyjmuje za wiążący” i zadeklarował, że w projekcie przyszłorocznego budżetu Opola znajdą się pieniądze na dokumentację nowej przeprawy przez Odrę. Mówił, że może to być kwota ok. 4 mln zł i że prace dokumentacyjne mogą się rozpocząć jeszcze w 2016 r., a rozpoczęcie budowy trasy i nowej przeprawy miałoby nastąpić jeszcze w tej kadencji samorządowej. Prezydent wskazał, że pieniędzy na sfinansowanie tej inwestycji miasto może szukać w kredycie, np. zastawiając pakiet miejski akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

Konsultacje miejskie ws. budowy nowej przeprawy przez Odrę odbyły się 25 października w 63 stałych obwodach głosowania w mieście ulokowanych w 47 miejscach Opola - w większości w miejskich jednostkach oświatowych, w których oprócz lokalu wyborczego wydzielono też osobne miejsca do przeprowadzenia sondażu. Obsługiwali je pracownicy ratusza. Głosowanie, tak jak głosowanie w wyborach parlamentarnych, odbywało się od godz. 7 do godz. 21. Sekretarz opolskiego urzędu Grzegorz Marcjasz podał, że koszt konsultacji wyniósł ok. 25 tys. zł.

Obwodnica południowa w całości ma domknąć ring wokół Opola, łącząc istniejącą już obwodnicę północną od strony wyjazdu w kierunku autostrady A4 i Wrocławia czy Brzegu, z jej fragmentem kończącym się od strony wyjazdu z Opola w kierunku Strzelec Opolskich i Katowic. Październikowe konsultacje dotyczyły fragmentu tej obwodnicy z mostem przez Odrę, wiodącym od ul. Krapkowickiej do ronda na ul. Strzeleckiej. Z kolei trasa średnicowa ma połączyć dodatkowym mostem przez Odrę zachodnią i wschodnią część miasta. (PAP)