Największy w Polsce leasingodawca zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i dalsze oferowanie innowacyjnego produktu Leasing Europejski „Praca dla młodych”. Dzięki kolejnej pożyczce w wysokości 100 mln euro, EFL oferuje małym i średnim firmom, które zatrudniają młodych pracowników, korzystniejszą ofertę finansowania.

- Z danych GUS wynika, że w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła 17%. To aż dwukrotnie wyższa wartość niż główna stopa bezrobocia oscylująca poniżej 9%. Choć na szczęście nie mamy już do czynienia z tak wysokim wskaźnikiem jak w roku przystąpienia do Unii Europejskiej, kiedy to jego wartość przekraczała 40%, to jednak bezrobocie wśród ludzi młodych to wciąż poważny problem w Polsce. Dlatego każda inicjatywa mająca za cel rozwiązanie tego problemu – niezależnie, czy jest podejmowana z inicjatywy administracji publicznej, sektora prywatnego czy samych zainteresowanych – jest na wagę złota – podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL.

„Misie” chętnie zatrudniają młodych Polaków

Z raportu „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” zrealizowanego przez EFL pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że aż trzy na cztery firmy zatrudniają pracowników poniżej 30 r. ż., z czego w ponad połowie (59%) pracują osoby do lat 24. Im większe przedsiębiorstwo, tym chętniej współpracuje z młodymi. Jeśli natomiast spojrzymy na branże, częściej młodych można znaleźć w firmach budowlanych, produkcyjnych oraz hotelarstwie i gastronomii, rzadziej w usługach.

Aż 74% zarządzających podmiotami z sektora MŚP widzi korzyści z posiadania w swojej załodze najmłodszych pracowników. Należą do nich kreatywność i nowe pomysły wnoszone do firmy (45%), zwrot z inwestycji w postaci lojalności w przyszłości (41%), szybkie przyswajanie wiedzy, znajomość języków obcych (26%) czy dyspozycyjność (23%). A tylko 15,6% nie widzi zalet w zatrudnianiu młodych. W katalogu cech ocenianych krytycznie przez pracodawców znajdują się brak doświadczenia (62%), niedopasowanie edukacji do potrzeb przedsiębiorstwa (25%) oraz brak chęci do pracy (12,5%).

Lepsze warunki finansowania dla zatrudniających młodych

Co motywuje przedsiębiorców do zatrudniania najmłodszych pracowników? Obok bezpośrednich dotacji czy preferencyjnego oskładkowania stanowisk, co czwarta firma wskazała na preferencyjne warunki finansowania zewnętrznego dla firm dających zatrudnienie młodym. Potwierdzają to wyniki sprzedaży innowacyjnego produktu Leasing Europejski „Praca dla młodych”, który zakłada tańszy leasing dla firm, które chętnie współpracują z młodymi osobami. EFL od momentu uruchomienia oferty (luty 2014 rok) zawarł ponad 4,2 tys. umów leasingowych z 2,6 tys. klientów. Łączna kwota funduszy przekazanych leasingobiorcom w ramach tych umów wyniosła ponad 0,44 mld złotych.

Polecamy: Młodzi ludzie są zdeterminowani, by znaleźć pracę

Duże zainteresowanie ofertą skłoniło Europejski Bank Inwestycyjny do przekazania w czerwcu br. EFL kolejnej transzy w wysokości 100 mln euro na wsparcie małych i średnich firm. Podmioty z sektora MŚP, które chciałyby połączyć finansowanie z rozwojem młodej kadry, mogą uzyskać w EFL korzystną ofertę w ramach produktu Leasing Europejski „Praca dla Młodych” – aż o 0,35 punktu procentowego tańszą od produktu będącego w standardowej ofercie firmy. Zainteresowani programem powinni spełnić jeden z trzech warunków:

  • w okresie ostatnich 6 miesięcy (liczonych od daty podpisania umowy leasingowej) zatrudnił przynajmniej 1 młodą osobę i w dalszym ciągu zatrudnia przynajmniej 1 młodą osobę lub
  • oferują kształcenie zawodowe lub staże/ programy szkoleniowe dla młodych osób lub
  • podpisali umowę o współpracy z instytucją odpowiadającą za kształcenie (np. uniwersytetem, technikum, szkołą zawodową) o zatrudnianiu młodych osób (np. podczas letnich praktyk).

- Oferując ten innowacyjny i pionierski na polskim rynku produkt, udowadniamy, że rozwijając biznes poprzez inwestycje, można jednocześnie wspierać zatrudnianie młodych pracowników. Co więcej, firma współpracująca z najmłodszymi osobami zyskuje podwójnie. Z jednej strony świeżość i kreatywność w swojej załodze, z drugiej zaś atrakcyjną ofertę finansowania – mówi Radosław Kuczyński z EFL.

Współpraca EFL z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) trwa już od 2007 roku, kiedy została podpisana pierwsza umowa o współpracy na kwotę 80 mln euro. Wówczas przekazane środki zostały sprawnie wykorzystane, co skłoniło obie instytucje do kontunuowania współpracy. Do września 2016 roku zostały podpisane kolejne umowy dotyczące pożyczek na łączną kwotę 930 mln euro.

W badaniu „Młodzi na rynku pracy” wzięło udział 800 firm w całym kraju. Badanie wykonano metodą ilościową, techniką CATI wśród mikro, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 osób). Próba losowo-kwotowa uwzględniała zróżnicowanie ze względu na rozmiar zatrudnienia, typ działalności i województwo. Ankietę przeprowadzono w dniach 5.08 – 12.09. 2014.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

Więcej >>>