Raport think tanku Komisja ds. Globalnego Bezpieczeństwa, Sprawiedliwości i Rządów przedstawia szereg propozycji mających na celu zreformowanie systemu Narodów Zjednoczonych, wzmocnienie współpracy na wszystkich poziomach społeczeństwa, żeby stawić czoło tym wyzwaniom.

"Światowi przywódcy muszą zmagać się z nowymi sposobami podejścia do zagrożeń XXI wieku wynikających ze zmian klimatycznych, konfliktów (zbrojnych) i transgranicznych wstrząsów gospodarczych" - oświadczyła była sekretarz stanu USA Madeleine Albright, która przewodniczy 14-osobowej Komisji. "Brak skutecznej adaptacji zagrożeń przedłuża i pogłębia te globalne kryzysy" - oceniła.

Publikacja liczącego 158 stron raportu zbiega się z 70. rocznicą powstania ONZ i wrześniowym szczytem światowych przywódców, którego zadaniem będzie przyjęcie nowych celów na rzecz zmniejszenia ubóstwa na świecie, wspierania rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Aby pomóc w walce z globalnym ociepleniem, raport wzywa do stworzenia jednostki ds. zielonych technologii w ramach Funduszu Klimatycznego. Ma się ona stać kluczowym kanałem przepływu pieniędzy, aby pomóc biednym krajom podjąć działania w celu zapobiegania zmianom klimatycznym i radzenia sobie z jego skutkami. (PAP)