Jak pisze Rzeczpospolita w tym celu proponuje zmiany w przepisach, które w jej przekonaniu uniemożliwiają inwestycje w sąsiedztwie parków narodowych i rezerwatów oraz na ich obszarze.

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt autorstwa tej komisji nowelizujący dwie ustawy: o ochronie przyrody oraz środowiskową. Parlamentarzyści proponują wprowadzenie uregulowań ograniczających udział ekoterrorystów w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów środowiskowych.

Zobacz: Protest w Żurawlowie przeciwko wydobyciu gazu łupkowego 

Zgodnie z projektem, jeżeli organizacja ekologiczna dopuści się nadużyć lub łamania prawa, urząd prowadzący postępowanie z urzędu lub na wniosek inwestora albo też innej strony wykluczy tę organizację z postępowania. W tym celu wyda postanowienie, na które organizacji i stronom będzie przysługiwało zażalenie.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>>