Ogólnopolska narada organów administracji budowlanej

W dniach 14-16 maja br. w Elgiszewie w woj. kujawsko-pomorskim odbyła się, zorganizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, XXIII Ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.

Spotkanie poświęcone było stosowaniu przepisów prawa budowlanego, w tym procedurom związanym z odbiorem obiektów budowlanych przed Mistrzostwami EURO 2012, oraz dyskusji nt. projektowanych zmian ustawy - Prawo budowlane. Ogólnopolska narada, w której udział wzięło ponad 80 uczestników, tradycyjnie służyła spotkaniu przedstawicieli GUNB z kierownictwem wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego i wydziałów właściwych ws. infrastruktury urzędów wojewódzkich. Spotkanie miało charakter narady szkoleniowej, podczas której omawiano bieżącą działalność organów terenowych, w szczególności w zakresie prowadzonych czynności inspekcyjno-kontrolnych, oraz zadania na najbliższą przyszłość. Przedstawiciele GUNB odpowiadali ponadto na pytania dotyczące stosowania przepisów prawa budowlanego oraz najnowszego orzecznictwa administracyjnego. W pierwszym dniu narady gościem spotkania był dr Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który wygłosił referat nt. infrastruktury drogowej w Polsce. Natomiast w drugim dniu narady Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński omówił projektowane założenia do ustawy - Prawo budowlane, a następnie odbyła się dyskusja w tym temacie. Ostatniego dnia narady Zastępca GINB Paweł Ziemski poprowadził sesję plenarną poświęconą działalności orzeczniczej organów aab i nb i podsumowaniu narady.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2012 r.

Data publikacji: 28 maja 2012 r.