"Najważniejszą inwestycją dla województwa zachodniopomorskiego, obok zaplanowanej budowy dróg S3 oraz S6, jest realizacja budowy tunelu i połączenia Świnoujścia z Polską" – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister rozwoju Witold Słowik. Jego zdaniem miasto jest obecnie lepiej skomunikowane z Niemcami niż z krajem. "W tej chwili trwa postępowanie konkursowe. Mam nadzieję, że Świnoujście otrzyma dofinansowanie w ramach działania 4.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" – dodał.

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, pytany przez dziennikarzy o zmniejszenie wkładu magistratu Świnoujścia w budowę tunelu, zapewnił, że inwestycja nie jest zagrożona. Jednocześnie potwierdził, że polskie LNG wystąpiło do władz Świnoujścia o obniżenie o 50 proc. wysokości podatku od nieruchomości dla działającego tam terminala LNG na okres 5 lat. "Będziemy rozmawiać zarówno z Polskim LNG, jak i z władzami Świnoujścia, aby tę sprawę polubownie załatwić. Budowa połączenia oraz wkład własny Świnoujścia, czyli 15 proc. nie jest zagrożone" – podkreślił wojewoda.

Podczas spotkania z mediami wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński zadeklarował, że przewidziane są duże środki nie tylko na rozwój samych linii kolejowych, ale również na rewitalizację dworców kolejowych na Pomorzu Zachodnim. Jak przyznał, "są problemy z finansowaniem całej linii prowadzącej na południe, czyli tzw. linii nadodrzańskiej, mimo środków w wysokości 67 mld zł". Jednocześnie zapewnił, że rewitalizacją zostanie objęta trasa do Poznania.

"Zadaniem Polskich Linii Kolejowych jest poprawa bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu dojazdów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Chcemy podwyższyć średnią prędkość przejazdów towarowych z 27 km/h, która jest w tej chwili do 40 km/. Obecnie mamy odcinki, w których prędkość jest na poziomie zaledwie 15 km/h" – powiedział Smoliński.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa zapewnił, że "ponad 600 mln zł zostanie wydanych na poprawę linii kolejowych prowadzących do portów w Szczecinie i Świnoujściu, co ma usprawnić i poprawić możliwości przeładunkowe w portach".

"Projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w polskiej strefie ekonomicznej to nowe działanie realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" – zapowiedział wiceminister tego resortu Paweł Brzezicki.

"Stworzenie takiego planu, analogicznego do projektów dotyczących lądu, usprawni pracę inwestorów, którzy chcą budować farmy wiatrowe. Jest to jedyna alternatywa dla energetyki konwencjonalnej w okresach letnich, kiedy wzrasta temperatura wody, która służy do chłodzenia elektrowni konwencjonalnych" – powiedział.

"Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich umożliwi inwestorom wskazywanie lokalizacji. Dziś jest to bardzo skomplikowana procedura. Obecnie została wydana jedynie jedna decyzja mówiąca o posadowieniu farmy wiatrowej na wodach morskich" – dodał wiceminister Brzezicki. Jak zapowiedział projekt ten ma być stworzony do końca 2017 r.

Brzezicki potwierdził, że 1,3 mld zł. zostanie wydanych na pogłębienie toru wodnego między Szczecinem a Świnoujściem do głębokości 12,5 m. "Obecnie pracujemy nad projektem, który ma umożliwić większą racjonalizację tych środków, tzn. zaangażować pogłębiarki zakupione przez urzędy morskie. Musimy to zrobić tanio. Chcemy by w perspektywie sześciu – siedmiu lat takie zanurzenie zostanie osiągnięte. Jest to alternatywa w stosunku do wykonawców zewnętrznych" - wyjaśnił.

"Celem, dla którego powstała Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest polepszenie sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Polaków. Zasadniczym celem jest, aby polskie gospodarstwo domowe do 2020 r. osiągnęło pułap 80 proc. średniej Unii Europejskiej. Do 2030 r. zakładamy, że będzie to średnia unijna" – zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.

Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ruszyły pod koniec sierpnia br. W całej Polsce zaplanowano dwanaście konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii. Przedstawiciele władz MR w toku tych konsultacji rozmawiają o proponowanej przez rząd nowej wizji rozwoju Polski.

Prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącego bazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd, a następnie ruszyły - prowadzone wspólnie z innymi resortami - prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W konsekwencji w lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W październiku finalna wersja dokumentu ma być przedłożona Radzie Ministrów. (PAP)