Pytanie
Od 1 stycznia 2011 r. jesteśmy spółką z o.o. przekształconą z zakładu budżetowego. Otrzymaliśmy w formie aportu jako zorganizowana część przedsiębiorstwa środki trwałe, które amortyzujemy historycznie ponieważ zgodnie z art. 16h ust. 3a u.p.d.o.p. wynika, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, trzeba kontynuować amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów.
Czy w wyniku przekształcenia amortyzację należy naliczać począwszy od stycznia 2011 r., czy od lutego 2011 r. (nadmieniam, iż 24 grudnia 2010 r. sporządzono akt notarialny dotyczący założenia spółki, natomiast spółka funkcjonuje od 1 stycznia 2011 r.)?
Czy musimy wprowadzić środek trwały do ewidencji i zacząć amortyzację, czy tylko możemy?
Czy użytkowanie środków trwałych i uzyskiwanie przychodów wymusza rozpoczęcia amortyzacji, czy tylko daje możliwość i mamy tu dowolność co do momentu?