Pytanie
Na stronie internetowej Izby Skarbowej pojawiła się informacja: "Od dnia 1 stycznia 2011 r. kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150.000 zł. Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego będą mogli skorzystać (oprócz podatników, którzy nie przekroczyli w 2010 r. "starego" limitu - 100.000 zł) również podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Ze zwolnienia mogą również skorzystać podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. w przypadku przekroczenia w 2010 r. "starego" limitu obrotu, ale nie przekroczenia "nowego" limitu obrotu (w obu wskazanych przypadkach) jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Spełnienie tego warunku pozwala na korzystanie ze zwolnienia od 1 stycznia 2011 r." Mając to na uwadze 14 stycznia złożyłem w US VAT-R ponieważ moje obroty w 2010 r. były poniżej 100.000 zł (działalność prowadzę już kilka lat). Urząd natomiast twierdzi, że z takiego zwolnienia mogę skorzystać dopiero od 1 lutego 2011 r.
Czy rzeczywiście nieprawidłowo interpretuję powyższy zapis?