Minister Środowiska zaproponował wyznaczenie obszarów Natura 2000 na terenach wykorzystywanych w celach wojskowych, na których znajdują się poligony, koszary i ośrodki szkoleniowe. Są wśród nich: Krośnieńska Dolina Odry (woj. lubuskie), Murawy na Poligonie Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie), Wydmy Kotliny Toruńskiej (woj. kujawsko-pomorskie), Enklawy Puszczy Sandomierskiej (woj. podkarpackie) oraz Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy. Mimo że tereny te służą wojsku, to jednocześnie charakteryzują się wyjątkową wartością przyrodniczą w skali Unii Europejskiej z powodu występowanie cennych siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach siedliskowej i ptasiej.

Natura 2000 jest ekologiczną siecią obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Ochrona przyrody w ramach sieci polega, w oparciu o kryteria naukowe, na połączeniu działań zabezpieczających istnienie cennych gatunków i siedlisk ze zrównoważonym gospodarowaniem.

mos.gov.pl