Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, której opis znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu, zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych zmierzających do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, a w konsekwencji uszczelnienie systemu podatkowego i redukcji tzw. szarej strefy.

Jednym z celów zmian jest zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez obostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych, podniesienie najniższej liczby stawek dziennych możliwych do wymierzenia przy orzekaniu kary grzywny, jak również powiązanie stawek z minimalnym wynagrodzeniem oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Projekt przewiduje ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenia okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zakłada także wprowadzenie nowych przestępstw m.in. paserstwo towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, posiadania, przechowywania, przewożenia, przesyłania łub przenoszenia podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, udostępnianie środków, nieruchomości lub pomieszczeń, spenalizowanie utrudniania czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.