Na mocy podpisanej w poniedziałek umowy, bank Pekao zorganizuje finansowanie rozbudowy lotniska w postaci emisji obligacji na 600 mln zł. Kwota emisji zostanie wypłacona w dwóch transzach: krótko- i długoterminowej. Ostateczny termin wykupu obligacji przypada na 30 grudnia 2022 r.

Pozyskane środki w ramach emisji obligacji długoterminowych zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę terminalu pasażerskiego, modernizację i przebudowę płaszczyzn lotniskowych, budowę hotelu pięciogwiazdkowego, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia PPL. Planowany całkowity koszt planu inwestycyjnego realizowanego do 2016 r. będzie wynosił ok. 800 mln zł.

"Ruch lotniczy w Warszawie z roku na rok rośnie. W 2014 r. obsłużyliśmy 10,5 mln osób, a w 2015 r. spodziewamy się obsłużyć ich o milion więcej. W trosce o utrzymanie najwyższej jakości obsługi pasażerów i linii lotniczych przy rosnącym natężeniu ruchu, chcemy z wyprzedzeniem inwestować w rozbudowę infrastruktury, aby stale zwiększać komfort i przepustowość naszego portu" – powiedział na konferencji prasowej dyrektor Portów Lotniczych Michał Kaczmarzyk.

Dodał, że w najbliższym czasie przedsiębiorstwo nie przewiduje innego finansowania. "Na razie nie przewidujemy zewnętrznego finansowania, niż to, które teraz mamy" - powiedział. Dodał, że już od tego roku przedsiębiorstwo zacznie wypracowywać "poważne" wyniki, jeśli chodzi o wynik netto i EBITDA. Porty Lotnicze spodziewają się, że wynik EBITDA w br. sięgnie 300 mln zł, a zysk netto będzie bliski 100 mln zł.

Plan inwestycyjny Portów Lotniczych na Lotnisku Chopina w latach 2014-2016 obejmuje m.in.: modernizację starego terminalu i połączenie go z nowym, dokończenie budowy pięciogwiazdkowego hotelu Renaissance, budowy tzw. kolejowego frontu rozładunkowego paliwa lotniczego z rurociągiem dalekosiężnym, a także zmodyfikowanie układu dróg dojazdowych do lotniska.
"Jeśli chodzi o pierwsze odprawy pasażerów w zmodernizowanym terminalu, to ruszą one w czerwcu tego roku. Realizacja tej inwestycji umożliwi maksymalizację przepustowości całego lotniska, przy zapewnieniu odpowiedniego komfortu pasażerom" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Kaczmarzyk. Czas realizacji tej inwestycji to lata 2012-2015.

Jej koszt to 413 mln zł. Wydatki w latach 2014-2015 wyniosły 233 mln zł.
Kolejowy front rozładunkowy oraz rurociąg dalekosiężny będą wchodzić w skład nowego systemu dostaw paliwa. Kolejowy front rozładunkowy będzie przy trasie kolejowej Warszawa-Radom w rejonie stacji PKP Warszawa-Okęcie. Koszt inwestycji to ok. 35,7 mln zł. Planowany termin realizacji to 2015 r.

"W związku z planowanym wzrostem ruchu pasażerskiego na naszym lotnisku oraz wzrastającym ruchem drogowym wokół lotniska, konieczne będzie wykonanie nowego układu dróg dojazdowych do portu. Prace rozpoczną się od przyszłego roku. Koszt inwestycji to 88 mln zł" - powiedział Kaczmarzyk.

Władze lotniska chcą też do 2016 r. dokończyć budowę pięciogwiazdkowego hotelu. W tym celu w ubiegłym tygodniu wybrały nowego wykonawcę budowy. Zostało nim konsorcjum firm PORR Polska SA oraz PORR Bau GmbH, które to wygrało przetarg. Wybór nowego wykonawcy wymusiła upadłość firmy Alpine, która wcześniej realizowała ten kontrakt. Koszt inwestycji ok. 170 mln zł.
Jak powiedział Kaczmarzyk, realizacja wszystkich planowanych inwestycji umożliwi Lotnisku Chopina obsługiwać rocznie do 22 mln pasażerów.

Bank Pekao poinformował w poniedziałek, że finansowanie rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina to kolejna modernizacja portu lotniczego, w którą jest zaangażowany. W ubiegłych latach bank współuczestniczył w finansowaniu modernizacji lotnisk w Gdańsku, Rzeszowie, Modlinie i Łodzi, a także we Wrocławiu i Poznaniu. Do tej pory Pekao zorganizował finansowanie inwestycji lotniskowych na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

Lotnisko Chopina obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy, general aviation oraz cargo. (PAP)