Obligacje spółki Minox notowane na Catalist
We wtorek 17 lipca 2012 r. obligacje firmy produkującej materiały dla budownictwa Minox S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst. 48 200 obligacji, w cenie 100 zł każda, dostępne były w prywatnej ofercie w dniach 16 do 26 kwietnia br. Zapisy złożyło 38 podmiotów, podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja, zatem inwestorzy objęli papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 4.820.000 zł. Termin zapadalności ustanowiono na 25 kwietnia 2014 r. Obligacje emitenta już są notowane pod skróconą nazwą „MNX0414”.
W celu zabezpieczenia wierzytelności, które przysługują obligatariuszom, 16 maja br. Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał wpisu w rejestrze zastawów na 18 918 248 akcji serii A i C wyemitowanych przez spółkę. Właścicielami 13,45 mln akcji serii C oraz niemal 5,5 mln akcji serii A są prezes zarządu Minox S.A. - pan Tomasz Olszewski oraz główny akcjonariusz Yalcin Trading Limited.
Celem emisji wspomnianych obligacji była realizacja nowych inwestycji, a także zwiększenie tempa rozwoju spółki. Minox S.A. od 10 maja 2011 r. notowany jest na rynku NewConnect. Na rynku papierów dłużnych był 33 tegorocznym debiutem, a tym samym stał się 129. emitentem rynku Catalyst.
Spółka jest dystrybutorem takich towarów jak: materiały ścienne, pokrycia dachowe, okna PCV i drewniane oraz okna dachowe, materiały elewacyjne, materiały wykończeniowe. Odbiorcami są w 70% osoby indywidualne, choć spółka dostarczała również materiały do budowy m.in.: Stadionu Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Od początku swojego istnienia, tj. od 1997 r., priorytetem spółki jest najwyższa jakość oferowanych produktów. Dlatego też oferuje ona artykuły posiadające atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz wytwarzane na bazie surowców naturalnych, dzięki czemu są one ekologiczne i zdrowe dla użytkowników. Ponadto, Minox S.A. świadczy szeroką gamę usług, jak np. kosztorysowanie, poradnictwo czy transport wraz z rozładunkiem.