Na szkolenia i warsztaty zaproszeni są przedsiębiorcy, którzy:

  • spotkali się już  z funduszami unijnymi
  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE
  • są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania funduszy UE na realizację nowych projektów.
 
Przedsiębiorcy podczas spotkań dowiedzą się m.in. kiedy i na co można otrzymać dofinansowanie UE, jakie kryteria decydują o wyborze projektów, jakie wydatki można sfinansować oraz jakie dokumenty trzeba przygotować do konkursu.
 
 
Spotkania w lutym 2017 
 
 
Więcej o seminariach, szczegółowy harmonogram i zasady uczestnictwa na stronie: