Prezesem nowego Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została Małgorzata Skucha. Na zastępców Prezesa Funduszu minister Korolec powołał natomiast: Jacka Gdańskiego, Barbarę Koszułap oraz Krystiana Szczepańskiego.

Nowy zarząd Funduszu został powołany na podstawie art. 400i ust. 1 i 2 ustawy 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Do 1 stycznia 2013 r. obowiązki pełnić będzie dotychczasowy zarząd.